Regulamin Studia Aero Port

Postanowienia ogólne

1.Każdy uczestnik zajęć w AERO PORT zobowiązany jest do zapoznania się z jego regulaminem i przestrzegania go.

2.Należy zachować czystość w studiu, na korytarzach budynku jak i w jego okolicy.

3.Do studia należy przyjść nie później niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Osoby przychodzące po raz pierwszy  proszone są o przyjście co najmniej 10 minut przed czasem celem m.in. ustawienia hamaku. Studio otwiera drzwi na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.

4.Nie należy przystępować do ćwiczeń z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, dwie godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie.

5.Przed wejściem na salę należy obowiązkowo umyć stopy w szatni. Można ćwiczyć w skarpetkach pod warunkiem, że są to skarpetki czyste i przeznaczone wyłącznie do użytku podczas zajęć

6. Prosi się o ściągnięcie KOLCZYKÓWLUB INNEJ ODSTAJĄCEJ BIŻUTERII.

7. Należy zgłosić wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje przed zajęciami. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi tj m.in; choroby serca, duża wada wzroku, nadciśnienie, epilepsja itp itd etc. bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań!

8. Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy o tym poinformować instruktora  prowadzącego. Podczas zajęć nie powinno odczuwać się napięcia w oczach, uszach ani w mięśniach twarzy.

9. Osoby zaziębione, z grypą i innymi chorobami zakaźnymi lub odczuwające obniżenie odporności organizmu, proszone są o pozostanie w domu.

10.Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty i NIE korzystania z zajęć na hamakach.

11.Panie w okresie ciąży powinny bezwzględnie przedstawić pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń w trzecim trymestrze.

12.Uczestnicy są świadomi swojego stanu zdrowia i ćwiczą na własną odpowiedzialność!

13.Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody osoby prowadzącej.

14.W czasie praktyki i ćwiczeń zabrania się żuć gumy, rozmawiać czy używać obraźliwych słów, przekleństw ani gestów względem siebie, innych uczestników czy instruktora.

15.Wszelkie pytania dotyczące zajęć można zadawać przednimi lub po nich bezpośrednio u prowadzącego.

16.Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków będą wyproszone ze studia.

17. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny i pozostawić w szafce.

18.W przypadku braku świadomości o schorzeniach prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za ich uaktywnienie lub zaostrzenie się.

19. AERO PORT nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie lokalu.

20. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

21.Studio jest „Strefą bez butów”. Najpierw należy obuwie odłożyć do szafki na buty a następnie udać się do szatni.

22. Przed rozpoczęciem zajęć należy rozłożyć matę i sprzęt dla danych zajęć a po zakończeniu należy matę przetrzeć i odłożyć na miejsce.

23. Zajęcia odbywają się przy minimum 3 osobach. Studio zastrzega sobie zmianę i modyfikację grafiku bez wcześniejszego zawiadomienia.

Regulamin karnetów i płatności

1. Karnety są imienne, w żadnym wypadku nie podlegają zwrotowi, zmianie, wymianie lub zamianie i są bezwzględnie ważne do końca danego miesiąca kalendarzowego (wyjątki są zaznaczone w opisie karnetu w systemie FITSSEY) . 

2. Osoba wykupująca karnet jest świadoma swoich możliwości czasowych i wykupuje karnet na miarę tych możliwości. Płatność przelewem min 24h przed planowanymi zajęciami. Jeśli karnet jest wykupywany w czasie krótszym niż 24h wówczas bezwzględnie należy wysłać potwierdzenie przelewu na 604 932 788 / aeroportjoga@gmail.com

3. Na wszystkie zajęcia obowiązują REZERWACJE telefoniczne  lub na miejscu w studiu. Osoby zainteresowane rezerwacją po raz pierwszy proszone są o kontakt na 604 932 788.

4. Rezerwację można anulować bez utraty wejścia wedle opisu zajęć w grafiku  fitssey. (12godzin przed rozpoczęciem zajęć). Jeżeli lekcja jest anulowana przez instruktora, wówczas należy zapisać się na inną godzinę w tygodniu w trakcie ważności karnetu.

Nie anulując rezerwacji, wejście zostanie pobrane z karnetu danej osoby lub osoba ta zobliguje się do uregulowania należności.

5. Niewykorzystany karnet/wejście nie podlega zwrotowi ani jego koszt.

6.Płatności możliwe poprzez aplikację fitssey (przelew na konto). Brak możliwości płacenia kartą.

7.Reklamacje można składać na adres aeroportjoga@gmail.comi zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni.

 

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

Regulamin studia i zajęć lekcji indywidualnych obowiązuje ten sam co dla zajęć grupowych.                                                                                   

REZERWACJE I KARNETY DLA LEKCJI INDYWIDUALNYCH:

Rezerwacje lekcji (dzień, godzina) 1:1 / 1:2 ustalane są telefonicznie lub w studiu, ewentualnie drogą elektroniczną. (604 932 788 / aeroportjoga@gmail.com)

Umawiając się po raz pierwszy na lekcję indywidualną płatność WYŁĄCZNIE  przelewem minimum 48h przed planowanymi zajęciami, na wskazany przez prowadzącego numer konta.

Kolejne lekcje opłacane są z góry przelewem na wskazane konto.

Płatność gotówką tylko dla stałych klientów Aero Port Studio.

!!! Odwołując lekcję indywidualną do 24h przed wybraną datą można przełożyć ją na inny termin. Jeśli lekcja odwołana jest na mniej niż 24h zostanie pobrane 50% wartości. W przypadku późnego anulowania, t.j. mniej niż 12h zostaje pobrane 100% wartości lekcji. !!!

3.Wykupiona lekcja/lekcje nie podlega zwrotowi, wymianie, zamianie itp. i ważna jest na wybrany termin. Niewykorzystana przepada. Termin lekcji odbywa się w ciągu 7 dni od daty jej wykupienia. W przypadku 4-ech wykupionych lekcji, data ich ważności to 30 dni, dla 8-u lekcji data ważności to 60 dni.

REZERWACJE I PŁATNOŚCI WARSZTATÓW, ONE-DAY CLASS, MASTERCLASS I SZKOLEŃ

Rezerwacji miejsc dokonuje się via sms lub na miejscu w studiu podając imię i nazwisko i uiszczając opłatę przelewem na wskazane konto we wskazanym terminie.

Bezpłatna rezygnacja z tych zajęć możliwa jest na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Rezygnując 5 dni przed rozpoczęciem zwrot kosztów wynosi 50%, rezygnując 3 dni przed lub później zwrot kosztów wynosi 0%

KARTY PODARUNKOWE

Karty podarunkowe są imienne i tracą ważność 90 dni od daty wykupienia.

Niewykorzystane przepadają.

Nie ma możliwości zwrotu, wymiany czy zamiany kart podarunkowych.

PREWENCJA COVID-19 / KORONAWIRUS

Po wejściu do studia należy umyć ręce w łazience lub szatni.

w przebieralni naraz mogą przebywać 2 osoby

po zakończeniu zajęć należy spryskać (płynem znajdującym się przy wejściu na salę) matę i przetrzeć ręcznikiem.

korzystając z łazienki proszę używać swojego lub osobno wziętego ręcznika (znajdują się pod umywalkami w szatni) a po użyciu wrzucić do kosza pod umywalkami w szatni.

DANE FIRMY: AERO PORT OLGA LESZCZYŁOWSKA NIP: 5862172635 UL. DĄBROWSKIEGO 26, GDYNIA 81-417

NR KONTA BANKOWEGO

BANK PKO OLGA LESZCZYŁOWSKA 

42102018530000980205210622