Rules and Regulations

Postanowienia ogólne

Każdy uczestnik zajęć w AERO PORT zobowiązany jest do zapoznania się z jego regulaminem i przestrzegania go.

 1. Należy zachować czystość w studiu, na korytarzach budynku jak i w jego okolicy.
 2. Do studia należy przyjść nie później niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Osoby przychodzące po raz pierwszy na poziom aero jogę 0 oraz aero winjasę, proszone są o przyjście co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem celem m.in. ustawienia hamaku. Studio otwiera drzwi na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Nie należy przystępować do ćwiczeń z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, dwie godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie.
 4. W szatni są umywalki służące do mycia stóp, prośba o użycie ich jak i zmianę skarpetek (jeśli ćwiczymy w skarpetkach) przed wejściem na hamak.^.^

   

 5. Należy zgłosić wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje przed zajęciami. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi tj m.in; choroby serca, duża wada wzroku, nadciśnienie, epilepsja itp itd etc. bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań!
  Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy o tym poinformować instruktora prowadzącego.
  Podczas zajęć nie powinno odczuwać się napięcia w oczach, uszach ani w mięśniach twarzy.
 6. Osoby zaziębione, z grypą i innymi chorobami zakaźnymi lub odczuwające obniżenie odporności organizmu, proszone są o pozostanie w domu.
 7. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty i NIE korzystania z zajęć na hamakach.
 8. Panie w okresie ciąży powinny bezwzględnie przedstawić pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń w trzecim trymestrze.
 9. Uczestnicy są świadomi swojego stanu zdrowia i ćwiczą na własną odpowiedzialność!
 10. Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody osoby prowadzącej.
 11. W czasie ćwiczeń nie należy żuć gumy, rozmawiać czy używać obraźliwych słów, przekleństw ani gestów względem siebie, innych uczestników czy instruktora.
 12. Wszelkie pytania dotyczące zajęć można zadawać przed nimi lub po nich bezpośrednio u prowadzącego.
 13. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków będą wyproszone ze studia.
 14. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny i pozostawić w szafce.
 15. W przypadku braku świadomości o schorzeniach prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za ich uaktywnienie lub zaostrzenie się.
 16. AERO PORT nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie lokalu.
 17. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 18. Studio jest „Strefą bez butów”. Najpierw należy obuwie odłożyć do szafki na buty a następnie udać się do szatni.
 19. Przed rozpoczęciem zajęć należy rozłożyć matę i sprzęt dla danych zajęć a po zakończeniu należy matę przetrzeć i odłożyć na miejsce.
 20. W przypadku AERO JOGI, prosi się o ściągnięcie kolczyków lub innej odstającej biżuterii.
 21. Zajęcia odbywają się przy minimum 3 osobach.

Regulamin karnetów i płatności

 1. Karnety są imienne, w żadnym wypadku nie podlegają zwrotowi, zmianie, wymianie lub zamianie i są bezwzględnie ważne 30 lub 36 dni od daty zakupu (wyjątki są zaznaczone w opisie karnetu w systemie FITSSEY) . Osoba wykupująca karnet jest świadoma swoich możliwości czasowych i wykupuje karnet na miarę tych możliwości. Płatność gotówką w studiu lub poprzez aplikację rezerwacyjną FITSSEY (kontakt: 604 932 788!) W wyjątkowych sytuacjach: covid-19, kwarantanna, hospitalizacja, jest możliwość przedłużenia karnetu po konsultacji z właścicielką studia.
 2. Na wszystkie zajęcia obowiązują REZERWACJE poprzez system fitssey. Osoby zainteresowane rezerwacją po raz pierwszy proszone są o kontakt na 604 932 788
 3. Rezerwację można anulować bez utraty wejścia wedle opisu po kliknięciu w nazwę zajęć w grafiku w systemie fitssey.
 4. W razie nie odbytych zajęć przy niedostatniej liczbie uczestników lub z powodu choroby albo nieobecności instruktora, nie przepada uczestnictwo wpisane do karnetu.
 5. Niewykorzystany karnet/wejście nie podlega zwrotowi.
 6. Płatności możliwe poprzez aplikację fitssey (przelew na konto), oraz w studiu (gotówką). Brak możliwości płacenia kartą.

PREWENCJA COVID-19 / KORONAWIRUS

 1. Po wejściu do studia należy umyć ręce w łazience lub szatni.
 2. W przebieralni naraz mogą przebywać 2 osoby
 3. Po zakończeniu zajęć należy spryskać (płynem znajdującym się przy wejściu na salę) matę i przetrzeć ręcznikiem.
 4. Korzystając z łazienki proszę używać swojego lub osobno wziętego ręcznika (znajdują się pod umywalkami w szatni) a po użyciu wrzucić do kosza pod umywalkami w szatni.

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

Regulamin studia i zajęć lekcji indywidualnych obowiązuje ten sam co dla zajęć grupowych.

REZERWACJE I KARNETY DLA LEKCJI INDYWIDUALNYCH:

 1. Rezerwacje lekcji (dzień, godzina) 1:1 / 1:2 ustalane są telefonicznie, ewentualnie drogą elektroniczną. (604 932 788 / aeroportjoga@gmail.com)
 2. Umawiając się po raz pierwszy na lekcję indywidualną płatność WYŁĄCZNIE przelewem minimum 24h przed planowanymi zajęciami, na wskazany przez prowadzącego numer konta.
 3. Wykupiona lekcja/lekcje nie podlega zwrotowi, wymianie, zamianie itp. i ważna jest na wybrany termin. Termin lekcji odbywa się w ciągu 7 dni od daty wykupienia. W przypadku 4-ech wykupionych lekcji, data ich ważności to 30 dni, dla 8-u lekcji data ważności to 60 dni. W razie nieszczęśliwego wypadku, covid-19, kwarantanny, ważność lekcji zostaje wydłużona o 14 dni.